0982.929.066

Cầu thang Homestay Chị Liểu

Thông tin dự án

Tên dự án: Cầu thang Homestay Chị Liểu
Chủ đầu tư: Chị Liểu
Hạng mục: Cầu thang Homestay
Khởi công: Năm 2022
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị thực hiện: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kính Xây Dựng Ngọc An

    TƯ VẤN NGAY