0982.929.066

Lan can khách sạn Chị Ba

Thông tin dự án

Tên dự án: Lan can khách sạn Chị Ba
Chủ đầu tư: Chị Ba
Hạng mục: Lan can khách sạn
Khởi công: Năm 2022
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị thực hiện: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kính Xây Dựng Ngọc An

    TƯ VẤN NGAY

    Thông tin đang cập nhật